Ders Anlatma Yöntemleri

A A A

Bu yazıyı okuyan değerli öğretmenler,Bilgisayar teknolojisinin ve görsel medyanın hızlı gelişimi,iletişimle birlikte eğitim/öğretimde de büyük değişimlere neden olmaktadır.

Bunun sonucunda da,okullara gelen öğrencilerde de farklılıklar oluşmaya başlamıştır.Dikkat ederseniz,algılamaları çok farklı olan yeni bir nesil,sıralarda yer almaya başladı.

Özellikle 2005 ve daha sonraki yıllarda doğan çocuklardaki bu değişim bilim ve teknolojideki değişimlere paralel olarak ön plana çıkmaktadır.

onun içinde bir takım yöntemleri bırakma zamanı gelmiştir.Artık,sadece kitaptan ders işlemek yetmemektedir.Tahtaya  ve defterlere yazdırmak,bu yeni kuşağın sevmediği yöntemlerdir.Mümkün olduğunca,görsel araçları daha çok kullanmalıyız.

Öğretmenler ders esnasında, işlenen konu içeriğine,öğrencinin düzeyine ve dersin gidişatına göre bir takım yöntemleri kullanarak,anlatım yaparlar.

Bu yöntemler,zamanın şartlarına göre değişiklere uğrayarak,belli kalıplara otururlar.

Günümüz Eğitim ve öğretiminde kullanılan belli başlı klasik yöntemleri şöyle sıralayabiliriz.

* Açıklayıcı Anlatım : İşlenen konu hakkında bilgilendirme amacıyla yapılan anlatım türüdür.

Örneğin:Atatürk’ün “Büyük Nutku” hakkında bilgi vermek gibi…

*Betimleme(Tasvir) : Anlatılan içerikle ilgili varlıkların kişi üzerindeki etkisini belirlemek üzerine yapılır.

*Öyküleme : Ders aktivesini öykülendirme biçimidir.

Örnek: “E” sesini verirken,içinde “E” sesi olan sözcüklere vurgu yapılarak,sesin hissedilmesini sağlayan bir anlatım biçimidir.

*Örneklendirme

*Tanımlama

*Karşılaştırma

*Tartışma

*Soru-yanıt

Üstte sıraladığım klasik yöntemler dışında öğretmenler,kendilerince tarzlar oluştururlar.

Şimdi,sınıf içinde uyguladığım ve yararını gördüğüm bu işleyiş tarzlarından bir kaçını paylaşmak istiyorum.

Araç-gereç kapatma: Daha çok matematik dersinde ve bazende Türkçe dersinde kullandığım bir yöntemdir.

Öğrencinin anlatılan konuya konsantre olması ve daha dikkatli dinlemesi için,önündeki defter ve kitabını kapatmasını istiyorum.Elinde kalem,silgi vs. bulundurmamasını sağlayarak,gözünü ve kulağını tahtaya yönlendiriyorum.

Örneğin:Eldeli toplama işlemini bu şekilde anlatıyorum.Buna rağmen sapmalar olabiliyor.

İkinci bir dikkat toparlanması yaparak,konuyu tekrarlıyorum.Üçüncü toparlanmadan ve tekrardan sonra örnekleme yaparak,alıştırmalarla pekiştirmeye geçiyorum

Sıkıntı yaşayanları tahtaya kaldırarak,hemen alıştırma yaptırıyorum.Böylece,nereyi atladıklarını belirleyerek,eksiklerini tamamlıyorum.

Parmak kaldırma : Bu yöntem en çok ve rahat kullandığım bir anlatım biçimidir.Daha çok Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde soru-yanıt yöntemiyle kullanıyorum.

Ders anlatımı yaparken yada pekiştirme sırasında,konu ile ilgili sorular sorduğumda, sorunun yanıtı bilsin-bilmesin bütün öğrencilerin parmak kaldırmasını istiyorum. Kaldırmayanları  “Parmağını kaldırmıyorsun.” diyerek,uyarıyorum.Böylece,tüm öğrencilerin dersle ilişkilerini sürdürmelerini sağlıyorum.

Sorunun yanıtını bilmediği için yada o anda dikkatini dağıttığı için parmak kaldırmayanlara daha çok söz vererek,toparlanmalarını sağlıyorum.

Burada önemli bir noktayı da yine bir yöntem olarak vurgulayalım.Sorunun yanıtı bilemeyen yada yanlış söyleyen öğrenciyi azarlama ve tersleme içeren söz ve davranışlarından kaçınmalıyız.

Doğru yanıtı bulduğumuz zamanda,mesela küçük bir alkış,”Aferin,güzel yanıt verdin.” gibi,tebessümlü bir cümle kullanmayı da unutmamalıyız.

Öğrenci hakkında konuşma : Öğrenciler,kendileri hakkında konuşulmasından hoşlanıyorlar.Her gün özellikle ilk saatlerde bir kaçını tahtaya kaldırarak,kısa sorular sorarak,kendilerini ifade etmelerini sağlıyorum.Güzel davranışlarını överken,yanlışlarını da kabul etmesini sağlıyorum.

Sözlü ifade: Gün içinde her öğrencinin mutlaka iki yada üç defa ayağa kalkarak yada tahtaya gelerek, bir şeyler anlatmasını veya sorulara yanıt vermesini sağlıyorum.

Paragraf yada Cümle okuma: Okuma metinlerini uzunluğuna göre,sırayla her öğrencinin mutlaka cümle,paragraf  okumasını sağlıyorum.Şiir okumalarında bir dörtlük okumalarını sağlıyorum.Okuma yapılırken,okuyan arkadaşlarını takip etmeleri için,okuma sırasını karıştırarak yaptırıyorum

Etkinlikleri sergileme: Resim yada yaptıkları ders etkinliklerini panolara asıyorum.

Ceza ve ödül: Kavramları iyice kavratmalıyız.

Küçük ödüller her zaman etkili oluyor.Ancak; hatalı davranışlara da göz kapatmamalıyız.Örneğin;arkadaşına kötü davranmışsa,özür dilemesini istemeliyiz.

Bu yöntemler gibi  farklı yöntemler ve tarzları olan arkadaşlar paylaşırlarsa memnun olurum

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir